Management

Anatolii Bondarchuk
Anatolii Bondarchuk
Chairman of the Board
Volodymyr Golembivs'kyi
Volodymyr Golembivs'kyi
Architecture and design
Nadzeya Bondarchuk
Nadzeya Bondarchuk
Administration
Roman Muravchuk
Roman Muravchuk
Research & Development
Yevheniia Polishchuk
Chief Analyst